Energy BOX - Moduł UC4 Web

Kompletna i elastyczna gama Energy Box dla wszystkich typów budynków w zależności od ich potrzeb i konfiguracji.

Dostępne moduły rozszerzeń :

  • 8AO           : moduł 8 wyjść analogowych 0-10V 8 bit

  • 16DO         : moduł 16 wyjść cyfrowych typu N

  • 16DI           : moduł 16 wejść cyfrowych typu N

  • 8DO8DI     : moduł 8 wyjść cyfrowych typu N + 8 wejść cyfrowych typu N

  • 16AI           : moduł 16 wejść analogowych 4-20mA 10 bit

  • COMLON : moduł interfejsu sieci LonWorks COM232   : moduł interfejsu serii RS232

  • COM485   : moduł interfejsu serii RS485

  • MV90         : moduł modemu RTC (V90) 

 

1 automat energy BOX WEB jest w stanie obsłużyć 360 punktów :

 

  • Wejścia/wyjścia ON/OFF : 240

  • Wejścia/wyjścia analogowe: 120

ENERGY BOX WEB JEST KOMPLETNYM AUTOMATEM GTB Z WBUDOWANYM SERWEREM WEB

DO NADZOROWANIA.

Automat ten powstał, aby zaoferować naszym klientom proste i kompaktowe rozwiązanie zawierające wszystkie funkcje konieczne do technicznego zarządzania energią.

Energy BOX WEB składa się z modułów wejść/wyjść pozwalających na wszystkie możliwe konfiguracje i rozwinięcie.

Dzięki wbudowanemu web serwerowi możliwa jest instalacja parku automatów bez użycia specjalnego systemu nadzoru. Wystarczy PC wyposażony w ogólnodostępną przeglądarkę, klasyczne połączenie telefoniczne i dostęp do Internetu. Po zalogowaniu użytkownik wykorzystuje strony internetowe, w tym synoptyki, zawarte w sterowniku, pozwalające na uzyskanie informacji na takim samym poziomie jak przy stosowanych dotąd narzędziach monitorowania.

GAMA ENERGY BOX ŁATWO SIĘ DOSTOSOWUJE I STERUJE WSZYSTKIMI TYPAMI BUDYNKÓW

PLUSY  + GAMY ENERGY BOX

ŁATWOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

MOBILNOŚĆ

MODULARNOŚĆ

WIELO-PROTOKOŁOWOŚĆ

WIELO-JĘZYKOWOŚĆ